Forslag til lokalplan sendes i høring
Borgerrepræsentationen har den 9. marts vedtaget et forslag til lokalplan for Rosenvængets Allé, som muliggør nedrivning af "Det franske Institut" og opførelse af ny boligbebyggelse på ejendommene Rosenvængets Allé 32 og 34-38.Lokalplanforslaget sendes til høring medio marts.

Du kan læse mere om de aktuelle planer på Københavns Kommunes hjemmeside www.planogarkitektur.kk.dk samt på www.bevar-rosenvaenget.dk.

Kommunen overtager private fællesveje
Københavns kommune har besluttet at overtage alle private fællesveje på de indre brokvarterer. Overtagelsen sker som led i et langsigtet parkeringsprojekt, som har til formål at begrænse biltrafikken i området og forbedre P-forholdene for beboere og erhversdrivende. Læs mere om kommunens planer her.

Klage til Naturklagenævnet
Grundejerkomitéen har klaget til Naturklagenævnet over kommunens behandling af lokalplanen for Rosenvængets Allé: